15 Μαΐου 2020

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε ότι η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Δ.ΙΕΚ ορίστηκε τη Δευτέρα 18/5/2020. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας καθορίζονται στην οδηγία με αριθ. Κ1/55594/13-5-2020Κ1/55594/13-5-2020 του Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.Β., την οποία παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.
Κύρια σημεία της οδηγίας είναι:
1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Από 18 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός Ι.Ε.Κ., εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζόμενων, με αύξηση δύο (2) διδακτικών ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35΄ λεπτά.
3. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των ωρολόγιων προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.
4. Επιβάλλεται περιορισμός στον αριθμό των καταρτιζόμενων ανά αίθουσα, για αποφυγή συγχρωτισμού στις περιπτώσεις τμημάτων άνω των 15 καταρτιζόμενων, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
5. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή δήλωση στο Ι.Ε.Κ.
6. Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ι.Ε.Κ., από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις. Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις των Υπουργείων ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους.
7. Το Ε΄ εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.
Η Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ Άμφισσας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες του εξαμήνου με προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφαλή λειτουργία για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.
Καλή δύναμη!

7 Μαΐου 2020

[ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ] Ενημέρωση για απολύμανση


Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ θα παραμείνει κλειστό την ΠΕΜΠΤΗ 7/5 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5, λόγω απολύμανσης των χώρων του. Η εξυπηρέτηση εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και του ενδιαφερόμενου κοινού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 44
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ: 2265072024
Fax: 2265072025
e-mail: griekamf@sch.gr

29 Απριλίου 2020

29/04/2020: Ενημέρωση για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση
Για τα ΙΕΚ
  • Η επανέναρξη της λειτουργίας τους ορίζεται για τις 18 Μαΐου.
  • Ισχύει ο περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5μ. ενδιάμεση απόσταση.
  • Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.
  • Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30η Ιουνίου ή 30η Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων .

27 Απριλίου 2020

2η Παράταση [έως τις 15/05/2020] Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 15/05/2020.
(Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση στις τηλεφωνικές γραμμές 210.27.09.164, 210.27.09.165 και 210.27.09.172 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., θα ομαλοποιηθεί σταδιακά, μετά την άρση των μέτρων περιορισμού για την προστασία από τον κορωνοϊό)
Για την υποβολή αίτησης, παρακαλούμε, δείτε τον Οδηγό:
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/odigos_ypovolis_aitisis καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις»: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/iekexams-faq

 

17 Απριλίου 2020

12 Απριλίου 2020

Απόφαση (ΦΕΚ N.1293/10.04.2020): Απαγορεύεται η λειτουργία ΔΙΕΚ μέχρι 10 Μαΐου


Παρατείνεται η ισχύς της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών έως και τις 10.5.2020.

Α. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:
1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.
2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, όσον αφορά στη διεξαγωγή:
α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,
β) της πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

23 Μαρτίου 2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

Σας  ενημερώνουμε ότι στο ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ η κατάρτιση θα εξακολουθήσει να μην πραγματοποιείται για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956 τ.Β/21-3-2020) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020».

19 Μαρτίου 2020

[ΕΟΠΠΕΠ] Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης 2020

Στο κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» του ΕΟΠΠΕΠ θα βρείτε τις απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Υποψηφίων του ΕΟΠΠΕΠ και την υποβολή, στη συνέχεια, της Αίτησής σας για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης 1ης περιόδου 2020.
Για το κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» πατήστε εδώ.