26 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ

ΔΙΕΚ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1.    Τι είναι τα ΔΙΕΚ;

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) είναι φορείς που παρέχουν αρχική

επαγγελματική κατάρτιση. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν 

επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα

επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην 

αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

2.    Ποιοι απόφοιτοι εγγράφονται σε ΔΙΕΚ;

Μπορείς να εγγραφείς σε ΙΕΚ αν είσαι απόφοιτος

 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ)
 • ΣΕΚ
 • ΙΕΚ
 • Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

3. Δεν υπέβαλα παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο και δεν πρόλαβα να υποβάλω ηλεκτρονική αίτηση. Μπορώ να συμμετέχω ως καταρτιζόμενος σε ΔΙΕΚ;

Ναι, μπορείτε. Μέχρι την έναρξη της κατάρτισης (αρχές Οκτώβρη) μπορείτε να κάνετε αίτηση στο ΔΙΕΚ με τα απαραίτητα έγγραφα:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής. (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

 

4.    Υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση στα ΙΕΚ.

 

5.    Πόσα είναι τα δίδακτρα στα Δημόσια ΙΕΚ και πότε καταβάλλονται;

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ προσφέρεται δωρεάν. (αρ.25, παρ.4, ν.4763/2020).

 

6.   Που μπορώ να βρω τις ειδικότητες του Α΄ εξαμήνου 

για το χειμερινό εξάμηνο 2021Β όλων των ΔΙΕΚ;

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2021Β μπορείτε να 

αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-eidikothtes-iek-2021b

 

7.   Που μπορώ να βρω τις ειδικότητες των ΔΙΕΚ;

Μπορείτε να αναζητήσετε τους Οδηγούς Σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.4186/2013 στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013

 

8. Είμαι απόφοιτος ΕΠΑΛ και επιθυμώ να εγγραφώ στο Γ Εξάμηνο συναφούς ειδικότητας. Πρέπει να υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση;

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει 

αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο ΔΕΝ συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση. 

Υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο ΙΕΚ στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που 

επιθυμούν. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα ΔΙΕΚ που προσφέρουν την ειδικότητα προτίμησής σας 

στο Γ εξάμηνο για τις προθεσμίες της αίτησης και τα δικαιολογητικά. Ειδικά για τα ΔΙΕΚ εποπτείας 

ΥΠΑΙΘ στην αρχική σελίδα, στις Ανακοινώσεις μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι προσφερόμενες 

ειδικότητες Γ’ εξαμήνου. Στην αρχική σελίδα στο μενού Χρήσιμα, δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των ΔΙΕΚ.

9. Είμαι αλλοδαπός. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση εγγραφής σε Δημόσιο ΙΕΚ;

Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ' 

ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ.3 και 76 στο Ν.4763/2020.

 

10. Έχω τελειώσει το λύκειο σε χώρα του εξωτερικού. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση εγγραφής;

 Πρέπει μόνο να φροντίσετε να σας διαθέσουν εγκαίρως αντίγραφο από το Απολυτήριο του Λυκείου σας στα ελληνικά και με αναγωγή του βαθμού σας στην εικοσαβάθμια κλίμακα αν αυτό δε συμβαίνει ήδη.

 

ΔΙΕΚ – ΦΟΙΤΗΣΗ

11.  Πότε ακριβώς ξεκινά η κατάρτιση;

Ξεκινά στις αρχές Οκτώβρη. Ακριβέστερες πληροφορίες θα σας δώσει η γραμματεία του ΔΙΕΚ εγγραφής σας.

 

12. Εργάζομαι και το πρωί δεν μπορώ να παρακολουθώ μαθήματα. Μπορώ να φοιτήσω σε Δημόσιο ΙΕΚ;

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ γίνεται το απόγευμα και είναι υποχρεωτική. Για 

περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το Δημόσιο ΙΕΚ που σας ενδιαφέρει.

 

13.  Πόσο διαρκεί η κατάρτιση (φοίτηση) στα ΙΕΚ;

Η φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχει διάρκεια 5 εξάμηνα 4 εξάμηνα 

θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες) και 1 εξάμηνο υποχρεωτικής Πρακτικής 

Άσκησης ή Μαθητείας (960 ώρες) την όποια με συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορείτε να εκκινήσετε 

με το πέρας του Β΄ εξαμήνου ή να αιτηθείτε την απαλλαγή σας (όταν υπάρχει αποδεδειγμένη

επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα). Όταν πραγματοποιηθούν οι παραπάνω διαδικασίες 

ολοκληρώνετε την φοίτησή σας στο ΔΙΕΚ, αποκτάτε τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΒΕΚ) και μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

14. Τι πρέπει να γνωρίζω για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ;

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και αφού έχεις αποκτήσει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης μπορείτε να συμμετάσχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την 

απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (αρ. 43, παρ.1 ν.4763/2020). Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ.

 

15.  Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι ΙΕΚ;

Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικήςεκπαίδευσης και 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα 

επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της 

τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μπορείς να 

βρεις εδώ. Επίσης από τα Επαγγελματικά Περιγράμματα μπορεί να λάβεις συμπληρωματική

πληροφόρηση, αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ 

επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

24 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ

Μετά από ανακοίνωση της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές ότι η φάση της διοικητικής επαλήθευσης των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ολοκληρώθηκε. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας:


·         Είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων  επανεξέτασηςαποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων, έως την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00.


·         Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης δεν εξετάζεται.


·         Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνεται στο πεδίο "Ένσταση" εντός  της ατομικής καρτέλας μητρώου του κάθε μέλους, στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ.

21 Σεπτεμβρίου 2021

Εγγραφές - Ειδικότητες επιτυχόντων στο ΔΙΕΚ Άμφισσας

 Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των υποψήφιων που υπέβαλαν αίτηση επιλογής για τις ειδικότητες του νέου εξαμήνου για τα ΔΙΕΚ. 

Οι εγγραφές γίνονται από Πέμπτη 16-09-2021 έως και και την Τετάρτη 22-09-2021 και ώρες 13.00 - 19.30 στο ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/

Μετά και την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών εγκρίθηκαν οι παρακάτω ειδικότητες για το νέο Εξάμηνο 2021Β΄:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER -      DEVELOPER/VIDEO GAMES)

5.  ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των χειρόγραφων αιτήσεων (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) για τις εναπομειναντες κενές θέσεις στις παραπάνω ειδικότητες του ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Επικοινωνήστε με το ΔΙΕΚ Άμφισσας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.


Από την Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 44 - 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ: 2265072024 

19 Σεπτεμβρίου 2021

Κατάρτιση και χρόνος ανεργίας

 Προς ενημέρωσή σας, 

μετά τη δημοσίευση του νόμου 4554/2018 ισχύουν τα εξής : 

Άρθρο 34. Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον: 

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και 

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.».

Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν στον οικείο ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερώσουν για την έναρξη της κατάρτισής τους και μαζί με τις προϋποθέσεις α) και γ) να διατηρήσουν την κάρτα ανεργίας τους και να συνεχίζει να λογίζεται ο χρόνος κατάρτισης ως χρόνος ανεργίας.
 Από την Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 44 
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ: 2265072024 

1 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων σε ΔΙΕΚ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων.

 Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΕΕΚΔΒΜ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας για το έτος κατάρτισης 2021-2022, 

από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 

μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

 Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο:

 https://diek.it.minedu.gov.gr  

 Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2021Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1695-eidikothtes-iek-2021b

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ. ΣΕ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ.. Η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες. Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2021-2022 στο χειμερινό εξάμηνο είναι στο:  https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2021b.xls   

 

Καλή χρονιά σε όλους


 Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης , Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας

 

31 Αυγούστου 2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ - 2021Β»

 

Ανακοινώνουμε τις ειδικότητες του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Άμφισσας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  για το εξάμηνο 2021Β, ως εξής:
Δείτε όλες τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά Ι.Ε.Κ. και Περιφέρεια για το εξάμηνο 2021Β, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ειδικότητες Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ 2021Β

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό να προσέλθουν απαραιτήτως από την:

Πέμπτη 02-09-2021 έως και την Παρασκευή 10-09-2021

 και ώρες 14.30 - 19.00 στο ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ , οι επιτυχόντες υποψήφιοι ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

 • Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).
 • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. 
 • Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. 
 • Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.
Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία αιτήσεων του Σεπτεμβρίου , σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4763/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. 

Θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ για όλες τις ειδικότητες του ΔΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.


Τηλέφωνο: 22650-72024
e-mail: griekamf@sch.gr
diekamfissas@gmail.com
Ταχυδρομική Δ/νση:   
ΛΕΩΦ.  ΣΑΛΩΝΩΝ 44  
33100  ΑΜΦΙΣΣΑ
    

 

29 Αυγούστου 2021

Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

27-08-2021 : Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ.

 • Για την ειδική περίπτωση Ελληνοκυπρίων από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή μελών της Ελληνικής 
μειονότητας της Αλβανίας, δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ.

 • Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, τότε αναζητήστε τον κωδικό εξετάσεών σας στη 
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες στα Δημόσια ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας ξεκινούν
 την Πέμπτη 2-9-2021 και λήγουν την Παρασκευή 10-9-2021.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων στα Δημόσια ΙΕΚ, 
μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των ΙΕΚ. Δείτε τα στοιχεία αυτά ανά ΔΙΕΚ και ανά Υπουργείο 
εποπτείας στο μενού Επικοινωνία.

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων για τα Δημόσια

 ΙΕΚ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας.

 Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση 

στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα 

Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις! 

Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα

 εγγραφής τους!


Πηγή: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/