11 Απριλίου 2014

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Ι.Ε.Κ.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των Ι.Ε.Κ., από 01-04-2014 εφαρμόζονται τα νέα ωρολόγια προγράμματα, τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Όσον αφορά το τμήμα "Βοηθός Φυσικοθεραπείας" του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που λειτουργεί στο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας, το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα αναμορφώνεται ως εξής: