12 Ιανουαρίου 2015

ΛΗΞΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2014Β)

Ως ημερομηνία λήξης του ωρολογίου προγράμματος  για τα Ι.Ε.Κ. και για το Α΄ εξάμηνο (2014Β)  ορίζεται  η  Παρασκευή 20η  Φεβρουαρίου 2015.