22 Σεπτεμβρίου 2015

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ δεν δέχεται άλλες νέες αιτήσεις.

Το σύστημα θα είναι ανοιχτό ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ καταχωρημένων αιτήσεων και τις επόμενες ημέρες.

Κατάλογοι με ονοματεπώνυμα υποψηφίων με δικαίωμα εγγραφής σε ΔΙΕΚ αναμένεται να ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΜΝΓ (http://www.gsae.edu.gr/από Δευτέρα 28/9/2015.

Όσοι καταρτίζονται ήδη σε κάποια ειδικότητα στο Δημόσιο ΙΕΚ Άμφισσας και έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εγγραφής παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΙΕΚ  για την εγγραφή τους στο νέο εξάμηνο μέχρι 30/9/2015.