14 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ. ΙΕΚ Άμφισσας, σύμφωνα με απόφαση της ΓΓΔΒΜΘ,
θα παραμείνει κλειστό από 24 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2016.