2 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Παρ. 3/2/2017

Δ.ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (αναπληρώσεις)


ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔ/ΛΙΑΣ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΤΜΗΜΑ Α1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων


ΤΜΗΜΑ Α1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


ΤΜΗΜΑ Γ1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΤΜΗΜΑ Γ2

1η


15:00 -   15:45

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Κ.


Αγγλικά


Ιστορία της Τέχνης

ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ


15:50 -      16:35
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΘΟΥΛΑ


ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Κ.


Αγγλικά


Ιστορία της Τέχνης

ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ


3 η


16:40 - 17:25
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΘΟΥΛΑ


ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Κ.


Αγγλικά


Ιστορία της Τέχνης

ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ


4 η

17:30 - 18:15

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΘΟΥΛΑ


ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Κ.


ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΠΙΠΙΤΣΑ
Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ18:20 -      19:05

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Κ.


ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΠΙΠΙΤΣΑ
Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ19:05 -      19:55
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Κ.


Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων      ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ