31 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 1. Σχετικά με το ζήτημα των εξετάσεων πιστοποίησης, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

7-07-17 Εξετάσεις πιστοποίησης για τους αποφοίτους ΙΕΚ
Δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρη Μπαξεβανάκη
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνουν σήμερα τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης  της Α’ περιόδου του 2017, για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ..
Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 και θα αφορούν τόσο τους παλαιότερους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. όσο και - για πρώτη φορά - τους αποφοίτους των νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. που προβλέπονται από τον ν.4186/13.
Η πραγματοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, για να δημιουργηθούν οι οδηγοί σπουδών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και οι αντίστοιχες ερωτήσεις εξετάσεων για τις νέες ειδικότητες. Αυτό επιτεύχθηκε με την εθελοντική συμμετοχή στελεχών και εκπαιδευτών των ΙΕΚ, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΠΕΘ και του ΕΟΠΠΕΠ. 
Ευχαριστούμε όλους και όλες που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων των υποψηφίων καθώς και των εξετάσεων.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/29453-27-07-17-eksetaseis-pistopoiisis-gia-tous-apofoitous-iek

Μπορείτε να ενημερώνεστε και από τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: http://eoppep.gr/index.php/el/

 Είναι αυτονόητο ότι εφόσον έχουμε νέα πληροφόρηση, θα υπάρξει ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο.

2.Αναφορικά με το θέμα των εγγραφών στις νέες ειδικότητες που θα εγκριθούν από την ΓΓΔΒΜΝΓ (αναμένεται προς το τέλος Αυγούστου) και εφόσον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν του προηγούμενου έτους:

Δικαιολογητικά – χρόνος κατάθεσης – Επιλογή σπουδαστών
Αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων
Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα μία αίτηση συμμετοχής, στην οποία αναγράφουν τα ονομαστικά στοιχεία τους, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και τη σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ που τους ενδιαφέρουν.
Για τον χρόνο και τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση από τη ΓΓΔΒΜΝΓ για κατάθεση αιτήσεων
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ανακοινώνονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ οι πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα – τμήμα – ΙΕΚ. Όσοι υποψήφιοι κέκτηνται δικαιώματος εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των πινάκων αξιολόγησης.
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ανακοινώνονται από τη ΓΓΔΒΜΝΓ συμπληρωματικοί νέοι πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα – τμήμα – ΙΕΚ με τους νέους επιτυχόντες (επιλαχόντες, βελτιώσεις). Οι νέοι επιτυχόντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στο ΙΕΚ που έχουν επιλεγεί τον φάκελο με τα δηλωθέντα δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανακοίνωση των πινάκων αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της ΓΓΔΒΜΝΓ:  http://www.gsae.edu.gr/el/Υπενθυμίζεται ότι το Δ.ΙΕΚ Άμφισσας θα παραμείνει κλειστό από 01-15/8/2017