1 Νοεμβρίου 2011

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Προς υποστήριξη του προγράμματος έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή εφαρμογή:
http://www.voucher-iek-ggdvm.gr
όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
τα στάδια του προγράμματος και την εξέλιξη της διαδικασίας ανάδειξη των δικαιούχων. Στη
διάθεσή σας θα βρίσκεται και η γραμμή υποστήριξης (τηλ: 213.1311587 & 213.1311560)