4 Νοεμβρίου 2011

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Οι εκπαιδευτές που εργάστηκαν στο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας από τον Απρίλιο 2008 έως Ιούνιο 2010 ας ελέγξουν το λογαριασμό μισθοδοσίας τους στην Εμπορική. Έχουν γίνει ήδη καταθέσεις από την Κεντρική Εκκαθάριση. Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις.