8 Οκτωβρίου 2013

Οδηγίες για την εγγραφή στο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά

Για να εγγραφούμε στο Ι.Ε.Κ. ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: 
Συγκεντρώνουμε τα παρακάτω :
1.    Απολυτήριο Λυκείου ( ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ  κλπ)
2.    Αριθμός ΑΜΚΑ
3.    Αριθμός ΑΦΜ
4.    Αστυνομική ταυτότητα
5.    e-mail

Βήμα 2 : 
πατάμε εδώ http://dioni.sch.gr/ και διαβάζουμε τις πληροφορίες  

Βήμα 3 :
στη συνέχεια πατάμε εδώ http://dioni.sch.gr/Help διαβάζουμε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και παρακολουθούμε  και το video που υπάρχει.  

Βήμα 4 : 
πατώντας εδώ: http://dioni.sch.gr/LogIn  προχωρούμε στην συμπλήρωση της αίτησης