30 Οκτωβρίου 2013

Εγγραφές καταρτιζομένων

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο Ι.Ε.Κ.  Άμφισσας συνεχίζονται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου καθημερινά από 12.00 μ.μ. μέχρι 6.00 μ.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
2. Βοηθός Φυσικοθεραπείας