4 Νοεμβρίου 2013

Λειτουργία Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας


Η ειδικότητα που τελικώς έλαβε έγκριση λειτουργίας για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013Β είναι "ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"  στον τομέα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

Η έναρξη των μαθημάτων για τους εγγεγραμμένους καταρτιζόμενους θα γίνει την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 στις 15:30

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ" το οποίο δεν έλαβε από τη ΓΓΔΜ έγκριση λειτουργίας,  ότι κατοχυρώνουν δικαίωμα παρακολούθησης σε παρεμφερή τμήματα που πιθανόν να λειτουργήσουν κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο 2014.