17 Δεκεμβρίου 2013

Πιστοποίηση ΙΕΚ

Μετά από συχνά ερωτήματά σας ενημερώνουμε ότι η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ΙΕΚ γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.