14 Φεβρουαρίου 2014

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο επίσημος φορέας για τις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Για την έγκυρη πληροφόρησή σας παρακαλείστε να ενημερώνεστε από τον αντίστοιχο ιστοχώρο του  http://www.eoppep.gr/ . 
Την ευθύνη της ενημέρωσης έχει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος παρακολουθώντας την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ στο τηλέφωνο 2102709150.