6 Μαΐου 2014

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: Αιτήσεις για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ενηλίκων


Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).


Προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις ανωτέρω διαδικασίες απαιτείται να υποβάλει την Ηλεκτρονική Αίτηση, την οποία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρει στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr/.