15 Μαΐου 2014

                  επιτυχία είναι...
  να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σου αρέσει, 

    σε αυτό που είσαι καλός


Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ