2 Ιουνίου 2014

Νέες Ειδικότητες στο ΙΕΚ Άμφισσας
Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις Νέες Ειδικότητες οι οποίες θα λειτουργήσουν το προσεχές Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2014, παρέχονται Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τις 13:00 μ.μ.