17 Νοεμβρίου 2015

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων  (http://applications.inedivim.gr/diek/default/index).