3 Νοεμβρίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ 2015Β-2016Α

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών στα  Δ.ΙΕΚ, η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στο Δημόσιο ΙΕΚ Άμφισσας, εφόσον το έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική φόρμα, από Τετάρτη  4/11/2015 έως και Παρασκευή  6/11/2015 και κατά τις ώρες από 13:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ.