24 Δεκεμβρίου 2015

Εξόφληση Προμηθευτών-Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ

Η Διοίκηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ανακοίνωσε σήμερα 24/12/2015 ότι όλες οι οφειλές προς εκπαιδευτές των ΙΕΚ μέχρι 30/06/2015 θα εξοφληθούν έως 31/12/2015. Επίσης  οι  οφειλές των προμηθευτών των ΙΕΚ  μέχρι  30/6/2015  θα  εξοφληθούν  μέσα  στο  μήνα Ιανουάριο  2016.