29 Ιανουαρίου 2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ : ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  (1)

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                                  ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     15.00-16.35
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        16.40-19.55

ΤΡΙΤΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ         15.00-17.25  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ                      17.30-19.55

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           15.00-16.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                               16.40-18.15
ΑΓΓΛΙΚΑ                                                                                 18.20-19.55     
   
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                 15.00-16.35
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     16.40-18.15
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ         18.20-19.05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                      15.00-16.35
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           16.40-18.15
 ΤΜΗΜΑ : ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  (2)

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                                  ΩΡΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ                                                                                 15.00-16.35
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     16.40-18.15
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        18.20-19.55

ΤΡΙΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ                      15.00-17.25  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ         17.30-18.15
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        18.20-19.55

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     15.00-16.35
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           16.40-18.15
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                               18.20-19.55     
   
ΠΕΜΠΤΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ         15.00-15.25
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                 15.30-19.05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           15.00-16.35
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                      16.40-18.15
ΤΜΗΜΑ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΧΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                                  ΩΡΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ                                                            15.00-17.25
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        17.30-19.55

ΤΡΙΤΗ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                   14.15-15.45  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                15.50-19.55

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (Θ)                                                                 15.00-16.35
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (Ε)                                                                 16.40-19.55
   
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                   14.15-15.45
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ                                                          15.50-18.15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ                                 15.00-17.25 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        17.30-19.05


 
ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                                  ΩΡΕΣ
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ (Θ)                                                                 15.00-16.35
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ (Ε)                                                                 16.40-19.55

ΤΡΙΤΗ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ MEDIA (Θ)                                                         15.00-16.35  
ΜΑΚΙΓΙΑΖ MEDIA (Ε)                                                          16.40-19.05

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        15.00-19.55

ΠΕΜΠΤΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ (Θ)                                                    15.00-16.35
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ (Ε                                                    16.40-19.05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ (Θ)                                                         15.00-15.45
ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ (Ε)                                                         15.55-16.15ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ/ΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                                  ΩΡΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓ. ΥΛ. (Θ)              15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓ. ΥΛ. (Ε)              16.40-19.55

ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Θ)     15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Ε)      16.40-19.05

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Θ)       15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Ε)       16.40-19.55

ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Θ)     15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Ε)      16.40-19.05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        15.00-18.15