1 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 4/9/2017 λήγει η προθεσμία κατάθεσης φακέλων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

Ώρα υποβολής και παραλαβής: 14:00-20:00