28 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφές εκτός ηλεκτρονικού συστήματος

Ενημερώνουμε ότι, με την λήξη των εγγραφών των νέων επιτυχόντων και με την προϋπόθεση της ύπαρξης κενών θέσεων αποκλειστικά στα υπάρχοντα τμήματα, δίδεται η δυνατότητα, εφόσον έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, να διενεργηθούν επιπλέον εγγραφές υποψήφιων καταρτιζομένων με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ. Η διαδικασία είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί έως την Δευτέρα 2/10/2017 και ώρα 20:00, οπότε θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των εγγραφών.