5 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφόρηση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του Χειμερινού εξαμήνου.

Είναι αυτονόητο ότι μόλις ανακοινωθεί κάτι σχετικά από την ΓΓΔΒΜ, θα ακολουθήσει ανακοίνωση από το Δ.ΙΕΚ Άμφισσας στον παρόντα ιστότοπο. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι/ες θα λάβουν ενημέρωση στο email που έχουν δηλώσει.

Από την Γραμματεία.