9 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (πρόσληψης)

Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης για ανάθεση ωρών διδασκαλίας.

Προθεσμία μέχρι Τρίτη ώρα 18.00

Πληροφορίες 22650-72024