16 Αυγούστου 2013

Τα 87 επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση την επόμενη επταετία

Ο "Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες" που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, συνέταξε λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020). 
Ο μηχανισμός, συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τις διαφαινόμενες τεχνολογικές, οικονομικές, ρυθμιστικές εξελίξεις και τάσεις σε επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και αναλύει τις επιπτώσεις τους στα επαγγέλματα, από πλευράς απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα συμπεράσματα επαληθεύονται από ομάδες Εμπειρογνωμόνων και Στελεχών Επιχειρήσεων
Οκτώ (8) Επιχειρηματικοί Τομείς, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και είναι οι:
Τρόφιμα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Δομικά Προϊόντα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Μέταλλο, Υγεία.

Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των κλάδων αυτών, όπως προέκυψαν από τη μελέτη, είναι:

Τομέας της Ενέργειας
1. Ενεργειακός Μελετητής
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
3. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Τεχνικός Αυτοματισμών
5. Τεχνικός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
6. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Αυτοματισμών
7. Σύμβουλος Ενεργειακών Επενδύσεων
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος
9. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
10. Εξειδικευμένο Στέλεχος στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό & Κτιριακές Εφαρμογές
11. Εξειδικευμένο Στέλεχος σε Συστήματα - Δίκτυα Aερίων
12. Τεχνικός Αιολικών Συστημάτων.
Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
1. Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας
2. Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής
3. Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων
4. Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών
5. Υπεύθυνος
Διαδικτύου
6.
Μηχανικός Δικτύων
7.
Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων
8.
Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων
9.
Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων
10. Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων
11. Μηχανικός Υλικού
12. Ειδικός Εφαρμογής Eλέγχων στην Aνάπτυξη Λογισμικού και στην Eγκατάσταση Υλικού
13. Yπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών
14. Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ
15. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων
16. Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/ Λειτουργίας Δικτύου
Τομέας των Τροφίμων
1. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
2. Υπεύθυνος Μarketing Τροφίμων
3. Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων
4. Επιστήμονας R&D
5. Στέλεχος Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας
6. Υπεύθυνος Νομοθεσίας και Επικοινωνίας
7. Υπεύθυνος Προμηθειών Α' Υλών
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Τροφίμων
9. Μηχανικός Υποδομών & Συντήρησης.
Τομέας Δομικών Προϊόντων
1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης Δομικών Προϊόντων
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας Δομικών Προϊόντων
3. Μηχανικός Κατασκευών με έμφαση στη Διαχείριση Ενέργειας
4. Εξειδικευμένο Στέλεχος Παραγωγής Δομικών Προϊόντων
5. Στέλεχος Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων
6. Αρχιτέκτονας Βιοκλιματικής Δόμησης
7. Στέλεχος Έρευνας και Ανάπτυξης Δομικών Προϊόντων
8. Εξειδικευμένο Στέλεχος Οικονομίας Δομικών Προϊόντων
Τομέας του Περιβάλλοντος
1. Ειδικός Αντιρρύπανσης
2. Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Ειδικών Αποβλήτων (βιομηχανικά κτλ)
3. Υπεύθυνος Παρακολούθησης Υδάτινων Αποδεκτών και Ποιότητας Πόσιμου Νερού
4. Σύμβουλος Βιομηχανικής Συμβίωσης σε θέματα Περιβάλλοντος
5. Οικονομολόγος του Περιβάλλοντος
6. Ειδικός στον Περιβαλλοντικό Έλεγχο και Πιστοποίηση
7. Επαγγέλματα Εφαρμογών στον Τομέα του Περιβάλλοντος
8. Νομικός Περιβαλλοντικών Θεμάτων.
Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
1. Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2. Υπεύθυνος
Μεταφορών
3.
Υπεύθυνος Logistics
4.
Υπάλληλος Logistics
5.
Υπεύθυνος Διανομής
6.
Υπεύθυνος Εξαγωγών
7.
Υπεύθυνος Αποθηκών
8.
Μηχανικός Logistics
9.
Υπεύθυνος Σχεδιασμού Ζήτησης
10.
Υπεύθυνος Αγορών/Προμηθειών
11.
Υπάλληλος Αποθηκών
12.
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών .
Τομέας του Μετάλλου
1. Εξειδικευμένο Στέλεχος Περιβαλλοντικής Προστασίας - Ανακύκλωσης Προϊόντων Μετάλλου
2. Μηχανικός Εκμετάλλευσης Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων
3. Μηχανικός Τεχνολογίας Μεταλλικών Υλικών
4. Τεχνίτης Κατασκευών Αλουμινίου
5. Γομωτής
6. Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
7. Εφαρμοστής, Τεχνίτης - Εφαρμοστής Μηχανημάτων
8. Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός - Ειδικός Αυτοματισμών
9. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
10. Συγκολλητής και Κόπτης Μετάλλων - Ηλεκτροσυγκολλητής - Οξυγονοκολλητής
11. Χειριστής Εργαλειομηχανών Κοπής/Μορφοποίησης Μετάλλων.
Τομέας της Υγείας
1. Χημικός Μηχανικός ή Χημικός -στην Έρευνα και Παραγωγή Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
2. Ιατρός Κλινικός Γενετιστής
3. Κλινικός Παθολόγoανατόμος
4. Φαρμακοποιός - Φαρμακολόγος
5. Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (Ιατρικός έλεγχος- Αξιολόγηση)
6. Μοριακός Βιολόγος
7. Κλινικός Φαρμακοποιός
8. Ιατρός Επείγουσας Ιατρικής
9. Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
10. Νοσηλευτής Γηριατρικής
11. Πληροφορικός της Υγείας