1 Αυγούστου 2013

Σημαντική πληροφορία για όλους τους εκπαιδευτικούς!


Οδηγία που έλαβαν όλα τα δημόσια ΙΕΚ από τη ΓΓΔΒΜ αναφέρει :
·................« Καταχώρηση διδακτικών αναγκών σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με διάθεση ανά ειδικότητα μόνο για τα τμήματα ειδικοτήτων που συνεχίζονται στο ΔΙΕΚ της αρμοδιότητάς σας.
 Ειδικά όσον αφορά την καταχώρηση των διδακτικών αναγκών σε μόνιμο προσωπικό με διάθεση παρακαλούμε τους κατά τόπους Διευθυντές ΙΕΚ να λάβουν υπόψη σοβαρά τη συγκυρία της κινητικότητας μονίμων εκπαιδευτικών από διάφορες ενεργές στα ΔΙΕΚ ειδικότητες πριν καταθέσουν τις προτάσεις τους (σσ : προτάσεις νέων ειδικοτήτων) και σε περίπτωση που δεν κρίνεται επιθυμητή η κάλυψη διδακτικών ωρών από μόνιμο προσωπικό με διάθεση παρακαλούμε να αποσταλεί μέσω e-mail στο  …….@....... σχετική αιτιολογική έκθεση ».......

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας
Διαδίδω, στηρίζω.....κερδίζω !!!