22 Αυγούστου 2013

Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Αφορά απόφοιτους Ι.Ε.Κ.

Πολλοί απόφοιτοι  Ι.Ε.Κ. διαφόρων ειδικοτήτων, μας ρωτούν για την εξεταστέα ύλη των επερχόμενων εξετάσεων πιστοποίησης προκειμένου να προετοιμαστούν. Τους ενημερώνουμε ότι η ύλη (κανονισμοί κατάρτισης) όλων των ειδικοτήτων είναι εδώ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/2012-05-29-10-16-57