24 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί στις νέες ειδικότητες του ΙΕΚ Άμφισσας για να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο ΙΕΚ μέχρι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά!