7 Οκτωβρίου 2015

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20:00 μ.μ. πρέπει να γίνει οριστικοποίηση εγγραφής όσων επιτυχόντων επιθυμούν να εγγραφούν στην Ειδικότητα ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής!