11 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β

· Τα αποτελέσματα για την ΕΠΑΡΚΕΙΑ της Φοίτησης των καταρτιζομένων του εξαμήνου 2015 Β θα ανακοινωθούν την
         ΤΡΙΤΗ 15/03/2016.

· Ως ημερομηνία επανεξέτασης για τα μαθήματα που  υστέρησαν   οι καταρτιζόμενοι ορίζονται οι ημέρες:
          ΤΡΙΤΗ       15/03/2016 και ώρα 15:00
          ΤΕΤΑΡΤΗ 16/03/2016 και ώρα 15:00.