3 Μαρτίου 2016

ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Με τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2015Β, άρχεται  άμεσα και  το εαρινό εξάμηνο 2016Α. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2016Α  λήγει την 30η Ιουνίου 2016.