17 Μαρτίου 2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016Α

ΠΡΟΣΟΧΗ:Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα υπόκειται σε τροποποιήσεις προκειμένου να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και οι αντίστοιχες αναπληρώσεις λόγω του περιορισμένου εύρους του εαρινού εξαμήνου 2016Α. Οι αλλαγές θα αναρτώνται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ Άμφισσας.

ΤΜΗΜΑ : ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  (1)

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                              ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     15.00-16.35
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΡ. ΕΦ/ΓΗ  ΕΙΔ/ΤΑ                   16.40-17.25
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ       17.30-19.05

ΤΡΙΤΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                      15.00-17.25  
ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ                                                                      17.30-19.55

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     15.00-16.35
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           16.40-18.15
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ       18.20-19.55


ΠΕΜΠΤΗ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ       15.00-17.25
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                               17.30-19.55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ                                                                                 15.00-16.35    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           16.40-18.15
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ       16.20-19.55


ΤΜΗΜΑ : ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  (2)

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                             ΩΡΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ        15.00-16.35
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     16.40-17.25
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΡ. ΕΦ/ΓΗ  ΕΙΔ/ΤΑ                   17.30-19.05

ΤΡΙΤΗ
ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ                                                                      15.00-17.25  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                               17.30-19.55

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μ.Μ. & ΑΡ. ΧΩΡΩΝ       15.00-16.35
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ                                     16.40-18.15
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           18.20-19.55


ΠΕΜΠΤΗ 
ΑΓΓΛΙΚΑ                                                                                 15.00-15.25
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                      17.30-19.55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ                                           15.00-16.35
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ     16.40-19.55
ΤΜΗΜΑ : ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                             ΩΡΕΣ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (Θ)                                                                 15.00-15.45
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (Ε)                                                                  15.50-16.35
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        16.40-19.05

ΤΡΙΤΗ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                     14.15-15.45  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                15.50-18.15

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ (Θ)                                      15.00-16.35
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ  (Ε)                                      16.40-19.55
   
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                     14.15-15.45
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                15.50-18.15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ                                                        15.00-17.25 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        17.30-19.05


 

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                             ΩΡΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (Θ)                                               15.00-16.35
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε)                                                16.40-19.55

ΤΡΙΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Ε)                                                     15.00-19.55  

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΑΤΟΟ-BODY PAINTING (Ε)                                            15.00-16.35
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                                                          16.40-19.05

ΠΕΜΠΤΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Ε)                                                     15.00-16.35 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ-SPECIAL EFFECTS (Ε                                  16.40-19.55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

SPA (Θ)                                                                                    15.00-15.45
SPA (Ε)                                                                                     15.50-19.05

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ/ΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ                                                                               ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΔΙΔΩΤΟΥ (Θ)     15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΔΙΔΩΤΟΥ (Ε)      16.40-19.05

ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Θ)              15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Ε)               16.40-19.05

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΔΙΔΩΤΟΥ (Θ)     15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΔΙΔΩΤΟΥ (Ε)      16.40-19.05


ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Θ)              15.00-16.35
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Ε)               16.40-19.05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΥΑΛΙΟΥ(Θ)             15.00-15.45
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΥΑΛΙΟΥ(Ε)             15.50-17.25
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ        17.30-19.55