16 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ 2016Β-2017Α

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών στα  Δ.ΙΕΚ, η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών* μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως  στο Δημόσιο ΙΕΚ Άμφισσας, εφόσον το έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική φόρμα, από Δευτέρα  19/09/2016 έως και Τετάρτη  21/09/2016 και κατά τις ώρες από 13:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ.

*Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.