20 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Καταστάσεις ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ υποψηφίων καταρτιζομένων αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ (www.gsae.edu.gr) μετά την 20/9/2016. Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές πρέπει να προσέλθουν για έλεγχο των δικαιολογητικών τους και ΕΓΓΡΑΦΗ μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί.