30 Σεπτεμβρίου 2016


Αποτελέσματα Τελικής Επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ 2016


Προθεσμίες Εγγραφών

Παρακαλούνται οι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ να προσέρχονται από Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016, στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. 

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.


Οι επιτυχόντες έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ Άμφισσας και στην ιστοσελίδα: www.gsae.edu.gr.