6 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ 2016-2017

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ που αφορά την πρόσληψη των εκπαιδευτών, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) για τα εξάμηνα 2016Β και 2017Α.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:
05/09/2016 ώρα 16.00 έως 19/09/2016 ώρα 16.00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής Αιτήσεων:
https://mis.inedivim.gr/ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές επιλέγουν Εγγραφή ως νέος χρήστης, καθώς το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί για πρώτη φορά και δεν ισχύουν παλαιότεροι λογαριασμοί χρηστών.

Προθεσμία Κατάθεσης Φακέλου Δικαιολογητικών:
19/09/2016 έως 21/09/2016

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ 2016-2017

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης Νέας Γενιάς